Wie zich inschrijft voor een opleiding, training, workshop, event of retraite gaat een contract met ons aan. Hier lees je wat je van ons kunt verwachten en wat we van jou verwachten.

1. Inschrijving

Je schrijft je in voor een van onze activiteiten door het inschrijfformulier in te vullen en te versturen via onze website. En de betaling te voldoen. Op dat moment komt er een overeenkomst tussen ons tot stand. Na het ontvangen van dit inschrijfformulier en de betaling mailen we je een bevestiging van ontvangst. 
Na je inschrijving heb je een bedenktijd van 14 werkdagen waarin je kosteloos mag annuleren. Daarna wordt je inschrijving automatisch definitief. Als je wilt annuleren nadat je inschrijving definitief geworden is, kost dat geld.
·      Meer dan 2 maanden voor de start van de opleiding of training: 10% van de prijs.
·      2 maanden tot 1 maand voor de start van de opleiding of training: 50% van de prijs.
·      1 maand tot 2 weken voor de start van de opleiding of training: 75% van de prijs.
·      Minder dan 2 weken voor de start van de opleiding of training: 100% van de prijs.
·      Annulering van onze georganiseerde reizen (o.a. opleidingsweken en retraites) is alleen mogelijk via een annuleringsverzekering.
 

2. Kwaliteit

We doen ons uiterste best om onze opleidingen, trainingen, workshops, events en retraites uit te voeren in overeenstemming met de geldende professionele normen. Ben je ontevreden over (een onderdeel van) ons aanbod? Laat het ons snel weten! Alleen dan kunnen we er iets aan doen.
Ben je ontevreden over de manier waarop we je klacht hebben opgepakt? Dan kun je contact opnemen met onze onafhankelijke klachtencommissie.

3. Te weinig deelnemers

We mogen een opleiding, training, workshop, event of retraite zonder verdere gevolgen afzeggen als er minder dan 8 deelnemers zijn. Als we hiertoe overgaan laten we je dat ten minste 2 weken van tevoren weten.

4. Trainer of locatie niet beschikbaar

Als op de dag van de opleiding, training of workshop een trainer of de locatie niet beschikbaar is, doen we alles om een vervangende trainer of locatie te vinden binnen een straal van 50 kilometer. Als dat niet lukt, krijg je je geld terug. We zijn niet verantwoordelijk voor vervolgschade die ontstaat doordat een trainer of locatie niet beschikbaar is op de dag van de opleiding, training of workshop.

5. Studiemateriaal

Al het studiemateriaal dat we uitdelen tijden de opleiding, training of workshop wordt automatisch van jou. Dit geldt voor trainingsmappen, uitdelers, oefeningen enzovoort. Op alle studiematerialen die we zelf gemaakt hebben, rust het auteursrecht van Tranceformation en desbetreffende auteurs. Je mag het kopiëren voor eigen gebruik zolang je de bron duidelijk vermeldt. Wij behouden ons het recht voor je hierop aan te spreken als je dit niet doet.

6. Betaling

We zetten de factuur standaard op de naam zoals je dat hebt opgegeven in het inschrijfformulier. Je bent zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling. Wanneer je daarom vraagt, zetten we de factuur op een andere naam, bijvoorbeeld van jouw werkgever. Ook dan ben jij zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling. De factuur dient binnen 15 dagen na de factuurdatum zonder een beroep op opschorting of verrekening te zijn voldaan, tenzij we schriftelijk wat anders zijn overeengekomen. Wanneer je wilt, kunnen we een betalingsregeling afspreken. 

7. Privacy en Geheimhouding

Alle informatie die we van jou ontvangen, behandelen we strikt vertrouwelijk. Dat geldt voor je persoonsgegevens en computergegevens, maar ook voor informatie over je werk, je carrière, je eigen sterktes en zwaktes enzovoort.

8. Aansprakelijkheid opleidingen, bijeenkomsten en retraites

Tranceformation kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het toepassen van de lesstof door de deelnemer of enig andere derde. Deelname aan een opleiding, training, workshop, event of retraite is vrijwillig. De deelnemer/-neemster is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden en handelingen tijdens de opleiding, training of workshop en tijdens zijn/haar verblijf in de aangeboden accommodaties tijdens retraites, opleidingsdagen en reizen. De opleidingen, trainingen, workshops, events of retraites kunnen niet worden beschouwd als (vervanging van) medische en/of psychiatrische consulten en/of behandeling(en). Tranceformation kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade door cursisten ondergaan, noch voor schade veroorzaakt door medecursisten. Tranceformation is niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal, verlies tijdens een reis.

9. Tussentijds stoppen

Mocht je besluiten om uit eigen beweging vroegtijdig te stoppen met een opleiding, training, workshop, retraite of reis dan ontvang je géén restitutie voor de niet gevolgde lessen/dagen. Je kunt met ons in overleg treden over een mogelijke andere passende oplossing.

Tranceformation behoudt zich het recht voor om in gevallen van overmacht, zoals ziekte, overlijden, stakingen etc. de aanvangstijd of datum van de opleidingen te wijzigen en/of voor adequate vervanging te zorgen.
Door inschrijving wordt de deelnemer/deelneemster verondersteld volledig kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.

10. Producten & Events

Helaas is er geen restitutie voor gekochte producten zoals boeken, meditaties en kaarten voor events. Voor events kun je zelf de kaarten weer doorverkopen. Mochten er wachtlijsten zijn dan zorgen we ervoor dat de kaarten door worden verkocht.